Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - profesjonalnie, bezpiecznie i tanio. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - aktualna oferta usług

Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - podstawa prawna.
Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - Aktualny cennik dla usług związanych z zimowymi pracami na wysokości
Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - oferty pracy
Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - profil kwalifikacji pracownika zajmującego się odśnieżaniem dachów.
Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - dane kontaktowe do firmy.

Oferta, odśnieżanie dachów, toruń, usuwanie sopli, alpinizm

Profesjonalne odśnieżanie dachów

Odśnieżanie dachów zaliczają się do prac szczególnie niebezpiecznych, zgodnie z zapisem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Praca na wysokości wiąże się z zagrożeniem upadku z wysokości, a co za tym idzie ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała, a nawet śmierci.

Prowadząc prace przy odśnieżaniu dachów należy bezwzględnie pamiętać o środkach ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości, gdyż zastosowanie środków ochrony zbiorowej jest niemożliwe lub zbyt pracochłonne. Do niezbędnych środków ochrony indywidualnej pracownika zaliczają się, kask ochrony zgodny z normą PN-EN 397, który dodatkowo musi posiadać cztero-punktowym systemem mocowania nieumożliwiającym zerwanie kasku z głowy podczas spadania. Szelki bezpieczeństwa (uprząż przemysłową) zgodne z normą PN-EN 361, połączone lonżą asekuracyjną (PN-EN 355) wyposażoną w amortyzator bezpieczeństwa ograniczający siłę uderzenia działającą na pracownika.

Dach na którym prowadzone są pracę powinien być wyposażony w stałe punkty asekuracyjne PN-EN 795A, a w przypadku ich braku, odśnieżanie może być prowadzone przy zastosowaniu budowlanych siatek ochronnych certyfikowanych normą PN-EN 1263-1 lub po zainstalowaniu przenośnych systemów asekuracyjnych typu PN-EN 795B, do których zaliczamy różnego rodzaju poziome taśmy kotwicząca lub liny asekuracji poziomej o regulowanej długości.

Samo techniczne wsparcie pracowników nie gwarantuje bezpiecznej pracy. Osiągnięcie najwyższego standardu bezpieczeństwa możliwy jest jedynie przez rzetelne, wszechstronne i profesjonalnie przeprowadzenie szkoleń oraz nadzór nad pracownikami podczas prowadzenia prac. Z uwagi na trudne warunki pracy (praca na wysokości, niskie temperatury, wiatr, opad śniegu) pracownicy muszą spełniać określone warunki psychofizyczne, co jest czynnikiem na tyle istotnym, że ujętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Ponad tylko praktyczna umiejętność użytkowania środków ochrony indywidualnej gwarantują pracownikowi bezpieczeństwo. Każdy pracownik musi znać swój sprzęt, potrafić z niego korzystać oraz mieć świadomość jego parametrów i zakresu zastosowania.

Istotnym elementem kształtującym metodykę wykonywania usług odśnieżania dachów jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (dz. U z dnia 1 czerwca 1996 r.), który określa minimalną ilość osób pracujących na dachu. Na każdym obiekcie powinien zostać wyznaczony pracownik pełniący nadzór nad pracownikami do obowiązków którego należy: nadzór nad pracą, kontrola systemów asekuracyjnych, określanie stref bezpiecznych oraz planowanie i organizowanie systemu ratownictwa na obiekcie.

Tylko przestrzeganie powyższych założeń pozwala na profesjonalne i bezpieczne odśnieżanie dachów oraz stawowi gwarant prawidłowego wykonania usługi. Dopełnieniem powyższych wytycznych jest oczywiście zagwarantowanie pracownikom w miarę możliwości wysokiego poziomu socjalnego: odpowiedni ubiór, obuwie antypoślizgowe, a także posiłki regeneracyjne oraz odpowiedni system przerw wyznaczonych z uwzględnieniem odczuwalnej temperatury otoczenia.

Niestety w praktyce spotykamy się z częstym łamaniem praw pracowników oraz z pomijaniu elementarnych zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W tym względzie statystyki są nieubłagane, według Głównego Urzędu Statystycznego, upadek jest powodem 30% wypadków odnotowanych w Polsce. Tą ponurą statystykę poprawić może jedynie zmiana podejścia pracodawców, którzy musza wymodź na swoich pracownikach potrzebę ochrony zdrowia i życia oraz na odpowiedzialnym podejściu właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych, którzy zlecają odśnieżanie dachów podmiotom zewnętrznym.

back to menu

Odśnieżanie dachów wielkopowierzchniowych

Prowadzimy prace na wszelkiego rodzaju dachach wielkopowierzchniowych o profilu płaskim lub nieprzekraczającym 10%. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców posiadających hale produkcyjne i magazynowe oraz inne obiekty, które wymagają odśnieżania. Obsługujemy sklepy o dużej powierzchni oraz hipermarkety, a także obiekty sportowe i inne obiekty użyteczności publicznej. Posiadamy wykwalifikowany personel oraz zaplecze sprzętowo logistyczne, które umożliwia odśnieżania nawet od 1000mkw powierzchni dachu na godzinę. Polecamy umowy sezonowe, które zapewniają niskie ceny oraz gwarantowany termin przystąpienia do pracy jak i pogotowie śniegowe czynne 24h. Proponujemy dogodne formy płatności, kaucje gwarancyjne oraz ubezpieczenie OC do wysokości 500 000zł.

back to menu

Odśnieżanie dachów spadzistych

Generalnie należy przyjąć iż dachy spadziste nie wymagają odśnieżania ze względu na samooczyszczanie, jednakże przy bardzo dużym opadzie śniegu proces ten może zostać zaburzony. Jeżeli nie zostały zastosowane żadne środki zapobiegawcze w postaci ogrzewania rynien lub płotków śniegowych, nadmiar śniegu generować może dodatkowe zagrożenia, takie jak nawisy śnieżne czy przeciekanie dachów. Dlatego w wyjątkowych sytuacjach polecamy nasze usługi także w tym zakresie. Odśnieżanie dachów spadzistych ze względu na bardzo duży współczynnik ryzyka, powinny być odśnieżane przez profesjonalne ekipy pracowników. Praca na takich obiektach wymaga dodatkowego sprzętu, który umożliwia poruszanie się po powierzchni dachu w górę i w dół. Oprócz tego system auto-asekuracyjny powinien być skonstruowany w taki sposób aby wyeliminować upadek poza obręb dachu w tzw. wahadłem. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość poślizgnięcia się na pokrytym śniegiem spadzistym dachu.

back to menu

Likwidowanie zagrożeń

Zalegający na dachach śnieg wraz ze zmienną temperaturą powietrza powoduje cykl topnienia i zamarzania wody. To zjawisko wytwarza poważne zagrożenie w postaci tworzenia się nawisów lodowych oraz sopli. Waga brył lodu i sopli jest na tyle niebezpieczna, że niezbędne jest ich mechaniczne usuwanie, szczególnie w miejscach o gęstej zabudowie i wzdłuż traktów pieszych oraz miejsc parkingowych. Wykonujemy prace z zastosowaniem technik alpinistycznych przy wykorzystaniu sprzętu do pracy z systemami auto-asekuracyjnymi wiodących producentów certyfikowane zgodnie z PN-EN. Techniki pracy zaczerpnięte z zakresu alpinizmu przemysłowego pozwalają na bezproblemowy dostęp nawet do ciasnych przestrzeni i w miejsc do których niemożliwy jest dojazd ciężkim sprzętem.

back to menu

Udrażnianie rynien i rur spustowych

Jesteśmy gotowi podjąć zaawansowane działania 24h/dobę i świadczyć usługi interwencyjne w przypadku nagłych zagrożeń. Wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie wyposażanie w profesjonalny sprzęt umożliwia dotarcie do miejsc trudnodostępnych i podjąć szybkie działania. Do najczęstszych zagrożeń w okresie zimowym zaliczamy udrażnianie rynien i rur spustowych poprzez usunięcie liści lub zalegającego lodu oraz zbijanie powstających nawisów śnieżno-lodowych oraz sopli.

back to menu

Odśnieżanie dachów wielkopowierzchniowych

Dużym zagrożeniem dla instalacji odprowadzania wody z dachu jest zamarzanie odpływu rur spustowych i rynien. Zjawisko to szczególnie narasta w przypadku dużych wahań temperatury między dniem, a nocą co powoduje topnienie i zamarzanie zbierającej się w rynnach wody. Zjawisko to jest spotęgowane przez zalegające liście, które nie zostały usunięte wraz z końcem jesieni. Nadmierne gromadzenie się wody skutkuje także większą podatnością na tworzenia się sopli i nawisów lodowych, szczególnie niebezpiecznych w strefach zamieszkania. Prowadzimy pracę udrażniające na wszystkich typach dachów, bez względu na geometrie dachu czy warunki zabudowy (brak możliwości wjazdu podnośnikiem).

back to menu

Dodatkowe usługi

Montaż płotków śniegowych – oferujemy montaż profesjonalnych płotków śniegowych, zabezpieczających rynny przed uszkodzeniem, które mogą spowodować zjeżdżające bryły lodu bądź rozległe czap śniegu. Dysponujemy płotkami do wszelkiego rodzaju pokrycia dachowego (dachy pokryte blachą, karpiówką, dachówką cementową i ceramiczną oraz mniszką) dostępnych w kilku kolorach wg RAL (cegła 8004, jasny brąz 8017, ciemny brąz 8019, wiśnia 3004, antracyt 7016, czarny 9005, zieleń 6020).

Systemy ogrzewania rynien – to doskonałe rozwiązanie gwarantujące ograniczenie do minimum możliwość występowania oblodzenia w rynnach oraz tworzenie się sopli. Przewody grzewcze można stosować zarówno w rynnach, koszach i rurach spustowych jak i rynnach koszowych i zbiorczych. Systemy oblodzeniowe nie posiadają dodatkowych urządzeń elektrycznych i zasilane są ze standardowej sieci. Jednorazowy wydatek pozwala znacząco ograniczyć wydatki na mechaniczne usuwane oblodzenia i zbijaniu sopli.

Systemy asekuracyjne przed upadkiem z wysokości – to rozwiązanie dla instytucji w których pracownicy mogą przejść funkcje odśnieżania dachów. Dokonujemy wizji lokalnej obiektu, wyznaczamy najbardziej optymalne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracowników. Wykonujemy bezpłatną wycenę, oraz montujemy zaproponowany system ochronny. Wyposażamy pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej oraz przeprowadzamy kompleksowe szkolenie z zasad prawidłowego użytkowania systemu oraz z zakresu bezpiecznej pracy na wysokościach.

back to menu