Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - profesjonalnie, bezpiecznie i tanio. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - aktualna oferta usług.

Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - podstawa prawna.
Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - Aktualny cennik dla usług związanych z zimowymi pracami na wysokości
Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - oferty pracy
Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - profil kwalifikacji pracownika zajmującego się odśnieżaniem dachów.
Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - dane kontaktowe do firmy.

Odśnieżanie dachów w Toruniu i okolicach - podstawa prawna.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Prawa budowlanego, to na właścicielu lub zarządcy obiektu ciąży powinność zabezpieczenia budynku przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak intensywne opady atmosferyczne, mogącymi spowodować zagrożenie życia, zdrowia ludzi czy bezpieczeństwa mienia. Zobowiązany przy wykonywaniu czynności zabezpieczających powinien dochować tzw. należytej staranności. W razie wystąpienia takich nieprzewidzianych wpływów czynników zewnętrznych konieczne jest również przeprowadzenie doraźnej kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy.

Źródło:

- Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)